Smlouva o užívání FAJNE DÍLNY je nezbytným předpokladem pro práci a pohyb ve FD. Abyste mohli naplno začít využívat služby a technické vybavení FD, je nejprve nutné vyplnit a podepsat Přihlášku pro uživatele FAJNE DILNY a uhradit roční členský příspěvek dle zvoleného tarifu. Každý člen následně podepisuje Smlouvu o užívání dílny a poučení o bezpečnosti jejíž nedílnou součástí je i souhlas se Všeobecnými podmínkami užívání FAJNE DILNY.

Dokumenty ke stažení:

START tarif (hobby uživatelé)
Využijte možnost ročního užívání FAJNE DILNY v rámci tarifu START. Tento tarif slouží pro vyzkoušení, jak se vám zde bude pracovat a řemeslně tvořit. Lze uzavřít pouze 1x, poté nutné uzavřít tarif HOBBY.
400,- Kč /rok
5h vstupu v ceně

Hodinová sazba od 65,- Kč/hod.

Povinné bezpečností školení a zaškolení k obsluze strojních zařízení v ceně

Přístup do dílen v otevíracích hodinách

Odborný dozor a rady mistra dílny

Možnost on-line rezervace pracovního místa a vybraného nářadí/výrobního zařízení

Možnost pronájmu el. ručního nářadí mimo prostory FD

Možnost skladování rozpracovaných projektů/polotovarů/výrobků* (dle aktuálních prostorových možností FD)

V dílně je po tuto dobu přítomný mistr, který ti nejenom vydá potřebné vybavení a materiál, ale také ti odborně poradí.

Cena materiálu dle členského ceníku

Hobby tarif
Mám pouze základní zkušenosti s řemeslnou výrobou, ale řemeslo mě baví a mám chuť se učit novým věcem.
1000 Kč/rok
12h vstupu v ceně

Hodinová sazba od 65,- Kč/hod.

Povinné bezpečností školení a zaškolení k obsluze strojních zařízení v ceně

Přístup do dílen v otevíracích hodinách

Odborný dozor a rady mistra dílny

Možnost on-line rezervace pracovního místa a vybraného nářadí/výrobního zařízení

Možnost pronájmu el. ručního nářadí mimo prostory FD

Možnost skladování rozpracovaných projektů/polotovarů/výrobků* (dle aktuálních prostorových možností FD)

V dílně je po tuto dobu přítomný mistr, který ti nejenom vydá potřebné vybavení a materiál, ale také ti odborně poradí.

Cena materiálu dle členského ceníku

Profi tarif
Jsem řemeslník (OSVČ), mám zkušenosti a běžně pracuji i se strojním vybavením. Dělám na vlastních projektech a potřebuji jen prostor a vybavení.
2000 Kč/rok
28h vstupu v ceně, možnost pronájmu celé dílny od 250,-/hod

Hodinová sazba od 65,- Kč/hod.

Povinné bezpečností školení a zaškolení k obsluze strojních zařízení v ceně

Přístup do dílen je možný v jakoukoliv otevírací hodinu

Bez nutnosti odborného dozoru a rad mistra dílny

Možnost on-line rezervace pracovního místa a vybraného nářadí/výrobního zařízení

Možnost pronájmu el. ručního nářadí mimo prostory FD

Možnost skladování rozpracovaných projektů/polotovarů/výrobků* (dle aktuálních prostorových možností FD)

Mistr dílen ti pouze předá pracoviště a potřebné vybavení eventuálně materiál který potřebuješ na svůj projekt a pak už je to jenom na tobě. Dále si již za svou práci, zapůjčené vybavení a pracoviště zodpovídáš plně sám.

Cena materiálu dle členského ceníku