Ano, je to možné, ale člen nese plnou zodpovědnost za případné poškození nářadí nebo výrobních zařízení způsobených použitím nekvalitního, znečištěného nebo jinak nevyhovujícího materiálu.

Ano, je to možné, ale ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Členské smlouvy zákonný zástupcem této osoby.

Členský poplatek můžete hradit v kanceláři spolku (Vítkovická 3366) nebo na základě vystavené faktury. Platba platební kartou je možná také.

Veškerý výrobní a spotřební materiál, stejně tak i osobní ochranné pracovní pomůcky zakoupíš na místě, a to přímo v dané dílně. Úhrada za materiál, osobní ochranné pracovní pomůcky, stejně tak i úhrada jednotlivých pracovních hodin se provádí na základě měsíčního vyúčtování a zaslané faktury.

Ano. Pro rezervaci  pracovního místa, které chceš využívat je nutné si vytvořit on-line rezervaci na webu fajnadilna.cz kde si rezervuješ konkrétní čas a dílnu, kterou chceš využívat. Přes web provádíš i případné zrušení rezervace. Bližší informace a podmínky rezervace najdeš ve Všeobecných podmínkách FAJNE DÍLNY na webu fajnadilna.cz.

Pokud to aktuální podmínky FAJNE DÍLNY umožní, tak ano. Skladovací kapacity jsou však omezené. Skladování je tak umožněno členům pouze na nezbytně nutnou dobu, a to především v případě technologické – výrobní přestávky jako je např. čekání na naplnění kapacity pro vypalování v keramické peci apod.

Ano, při prvním vstupu dílny musí členové povinně absolvovat úvodní bezpečností školení a také zaškolení k obsluze strojních zařízení. Školení probíhá při prvním vstupu přímo v dílně a je prováděno jednotlivými mistry dílen.