Ano, je to možné, ale člen nese plnou zodpovědnost za případné poškození nářadí nebo výrobních zařízení způsobených použitím nekvalitního, znečištěného nebo jinak nevyhovujícího materiálu.
Ano, je to možné, ale ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Členské smlouvy zákonný zástupcem této osoby.
Členský poplatek je nutné hradit v hotovosti v kanceláři spolku (správní vilka Vítkovice, 1. patro). Platba platební kartou není prozatím možná. Po uhrazení ročního členského příspěvku ti bude vystavena nepřenosná identifikační karta člena FD na jméno, která tě následně opravňuje k využívání všech dílen provozovaných v rámci FAJNA DILNA. Kartou se prokazuješ při vstupu do dílen.
Veškerý výrobní a spotřební materiál, stejně tak i osobní ochranné pracovní pomůcky zakoupíš na místě, a to přímo v dané dílně. Úhrada za materiál, osobní ochranné pracovní pomůcky, stejně tak i úhrada jednotlivých pracovních hodin se provádí ihned na místě po skončení prací, a to příslušenému mistrovi dílny. Prodejní ceny jsou dány aktuálním ceníkem FAJNE DÍLNY. Platba je prozatím možná pouze v hotovosti.
Ano. Pro rezervaci strojního zařízení nebo pracovního místa, které chceš využívat je nutné si vytvořit on-line rezervaci na webu fajnadilna.cz kde si rezervuješ konkrétní čas a zařízení které chceš v dílně využívat. Přes web provádíš i případné zrušení rezervace. Bližší informace a podmínky rezervace najdeš ve Všeobecných podmínkách FAJNE DÍLNY na webu fajnadilna.cz.
Pokud to aktuální podmínky FAJNE DÍLNY umožní, tak ano. Skladovací kapacity jsou však do doby zprovoznění dílen v budově Kompresorovny značně omezené. Skladování je tak umožněno členům pouze na nezbytně nutnou dobu, a to především v případě technologické – výrobní přestávky jako je např. čekání na naplnění kapacity pro vypalování v keramické peci apod. Veškeré delší uskladnění je možné, ale je zpoplatněné a řídí se ceníkem FAJNE DÍLNY.
Ano, při první vstupu dílny musí členové povinně absolvovat úvodní bezpečností školení a také zaškolení k obsluze strojních zařízení. Školení probíhá při prvním vstupu přímo v dílně a je prováděno jednotlivými mistry dílen.