Financování projektu

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,  v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2023. Pro cílovou skupinu je tento program zcela zdarma.

Pro koho je projekt určen

Projekt je určen pro žáky 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol, jejímž zřizovatelem je město Ostrava a městské obvody. Pro tuto skupinu je projekt přínosem v získání a rozvoji technických a řemeslných dovedností, povědomí a zájmu o učňovské a maturitní obory technického a řemeslného charakteru.  Zároveň, kvůli absenci dílen na mnohých školách, budou tyto workshopy prvním setkáním mnoha žáků s řemeslnou výrobou a rozvojem jejich zručnosti a technického myšlení.

Jak to celé u nás probíhá?

Jedná se o dopolední program v prostorách Fajne dilny. Dochází k realizaci workshopů, které si třídy vyberou z předem připravených a nabízených workshopů.

Každá třída se při příchodu z bezpečnostních, prostorových a technických důvodů rozdělí na menší skupiny po maximálně 8 žácích.  Podle počtu takto vzniklých skupin, absolvují stejný počet předem domluvených workshopů, u kterých se žáci v daných skupinách prostřídají. Každý z nabízených workshopů zabírá zhruba 1 hodinu výuky. Celkový čas strávený ve Fajne dilně je tedy závislý na počtu skupin a workshopů, které tyto skupiny absolvují.

Jako první vždy žáci absolvují bezpečnostní školení ohledně chování ve Fajne dilně a práci s používanými stroji. Pod vedením lektorů jsou žákům ukázány pracovní postupy, které si následně sami vyzkouší. Tím je zdokonalováno jejich technické myšlení, zručnost a povědomí o řemesle jako takovém. Při každém z nabízených workshopů vzniká výrobek, který si žáci odnesou s sebou domů.

Pro více informací nebo rezervaci pište na duda@fajnadilna.cz nebo volejte na tel. 739 272 680

Jaké workshopy školám nabízíme?

Hmyzí hotel

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Domeček je vyroben ze smrkového dřeva a naplněn různým přírodním materiálem. Děti si u této aktivity vyzkouší obrábět dřevo, používat vhodné nářadí a také se zamyslí nad tím, kde hmyz přezimuje, jaké má rád životní podmínky a pro jaké obyvatele je hmyzí domeček vhodný.

 

Stojan na mobil

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Děti si vyměří na smrkové desce potřebný výřez, který si vyříznou na pásové pile a pomocí smirkového papíru si výrobek začistí. Výsledný výrobek si děti ozdobí pomocí vypalovačky do dřeva.

Ušij si svůj polštář

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Na tomto workshopu se děti seznámí se základními funkcemi  šicího stroje a ušijí si na stroji jednoduchý polštář z barevných látek a naplní dutým vláknem.

Keramika

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Pomocí sádrových forem si žák vymodeluje misku, kterou si ozdobí nízko tavným sklem a svým vlastním dekorem. Žák se seznámí s keramickou hlínou a pozná její technologické vlastnosti.

3D tisk

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Při této aktivitě děti uvidí technologické možnosti 3D tiskárny. Stáhnou si jednoduchý 3D model, který následně přenesou do softwaru tiskárny a následně upraví pro tisk.

Drátované srdce

Pro žáky 6. a 9. třídy.

Budeme vyrábět dekoraci z drátků a korálků ve tvaru srdíčka. Jedná se o relativně jednoduchou činnost, s níž si procvičíme manuální zručnost a představivost a děti se tak seznámí s technikou, díky níž si lidé zdobili užitné předměty už v dávných časech.

Svařování a zámečnictví

Pro žáky 8. a 9. tříd

Při tomto workshopu jsou lektory představeny různé aktivity v zámečnické dílně. Žáci si tedy  vyzkouší soustružit, tvořit závity pomocí závitníků, brousit a řezat kovové profily. Dále si děti si vyzkouší dvě techniky svařování – pulsním invertorem MIG/MAG a jednofázovým invertorem a zároveň si ukážeme tupé i koutové svary.

Tiffany vitráže

Pro žáky 8. a 9. tříd

Děti si v tomto výukovém programu vyzkouší řezání skla, broušení skla a dobře a bezpečně používat pájku, se kterou si výsledný výrobek ocínují.

Vinuté perle

Pro žáky 8. a 9. tříd

Děti při této aktivitě poznají práci se sklem. Na výrobu vinutých perlí, potřebujeme lampové tyče, které se nad kahanem nahřejí a speciální technikou se vinou na nerezový drát.

Obal na mobil

Pro žáky 8. a 9. tříd

U této aktivity si děti vyzkouší šít na domácím šicím stroji. Budeme stříhat, měřit a naučíme se používat  různé krejčovské pomůcky. Obal na telefon bude ušitý z textilu, zpevněný a kolem krku na šňůrku.

 

Nebojme se řemesel

Pro žáky 7. a 9. tříd

Tematický program „NEBOJME SE ŘEMESEL“ je určen pro žáky základních škol a má pomoci dětem při volbě jejich budoucího povolání. Tříhodinový program je rozdělen na několik úseků, v nichž naši lektoři dětem představí jednotlivá řemesla.

Řemesla: Elektrikář, zedník, obkladač, malíř, truhlář, sochař, zámečník, svářeč, švadlena, soustružník, klempíř