Otevírací doba

ÚT - PÁ 9:00 - 21:00

SO - NE jen na základě rezervace v rezervačním systému

Vstup je umožněn pouze uživatelům Fajne Dilny (podepsaná uživatelská smlouva) nebo účastníkům workshopů na základě přihlášení v rezervačním systému.

Prohlídky Fajne Dilny jsou možné po telefonickém kontaktu na čísle 739 272 680.

Přihlášení do rezervačního systému

Rezervace je platná pouze za předpokladu přítomnosti dvou osob na stejné dílně – z důvodu bezpečnosti práce.

První veřejná dílna a řemeslný inkubátor v Ostravě nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů. FAJNA DILNA vychází z konceptu tzv. DIY dílen (Do It Yourself) a BO my jsme v Ostravě, tak jednoduše "Zrob si sám".

Proč celý projekt v Ostravě vznikl?

Hlavním cílem projektu FAJNA DILNA je nabídnout široké veřejnosti a především pak té ostravské, možnost přijít si řemeslo nejenom osahat a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů  dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem. Těm co mají s řemeslem více zkušeností nebo je pro ně řemeslo obživou nabízíme rovnou možnost realizace vlastních projektů společně s odborným poradenstvím a to např. i v oblasti business a výrobních plánů nebo marketingu. Do budoucna však naše snahy sahají ještě dál. Chceme být aktivními hráči na poli řemeslných projektů a stejně tak i v oblasti navazujícího vzdělávání, které i v oblasti řemeslné výroby sehrává stále zásadnější roli. Pořádání tématických workshopů a přednášek a prezentačních akcí ve spolupráci s dalšími partnery, by s tak mělo stát  běžnou součástí programové nabídky FAJNE DILNY.

Kdo za celým projektem stojí?

FAJNOU DILNU provozuje spolek Řemeslný inkubátor Ostrava založený z iniciativy města Ostravy, VŠB-TU Ostrava. Partnerem projektu je také sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE.