Po vstupním bezpečnostním školení a úvodním zaškolení k obsluze jednotlivých  strojů v dílně, je to už na tobě, aby ses detailněji seznámil s obsluhou každého strojního zařízení/vybavení, které hodláš využívat v rámci svého projektu. Všechny návody k obsluze strojů v našich dílnách najdeš hezky pohromadě na této stránce. Jestli jsi však milovník knih a časopisů, tak v tištěné podobě najdeš veškeré návody k obsluze každého ze strojů na dílně. Pamatuj na to, že veškeré škody na zařízeních nebo vybavení dílen, které způsobíš neodbornou obsluhou nebo v rozporu s návodem obsluze jsi povinen uhradit v plné výši, ale to jistě víš protože jsi četl Všeobecné podmínky FD a také Provozní řád. A nezapomeň, že v neposlední řadě jde i o tvou bezpečnost a bezpečnost ostatních členů na dílně.

 

Textil, kůže a papír

 

3D tisk

Arduino

 

Keramika

Ostatní vybavení