Keramický kroužek pro děti

Podrobnosti

  • Sobota | 6. 3. 2021 to Sobota | 20. 3. 2021
  • 14:00

Přiveďte vaše děti k nám do dílny a přijďte konečně v tomto náročném čase něco FAJNEHO VYTVOŘIT !!!

V keramickém kroužku si děti vyzkouší různé techniky modelování z hlíny, ukážeme si více tipů hlín a naučíme se, jak keramiku zdobit a glazovat. Samozřejmě máme na dílně keramickou vypalovací pec, kde si výrobky vypálíme. Vyrobíme hrnečky, misky, různé dekorace a reliéfy. Kroužek si užijeme – je výukový a zároveň relaxační a zábavný!

Cena: 800 Kč/dítě
Lektor: Gita Dudová
2 setkání:
6.3. 2021 14:00 – 16:00
20.3. 2021 14:00 – 15:00
maximální počet účastníků: 8
minimální počet účastníků: 4

Podmínky rezervace!!!
Workshop je nutné mít zaplacen minimálně 3 dny před uskutečněním (pokud není domluveno jinak). Pokud není tato podmínka splněna, může dojít ke zrušení rezervace a toto uvolněné místo bude nabídnuto dalším.
Storno rezervace ze strany rezervujícího v době delší než 3 dny (včetně) před uskutečněním workshopu není účtován storno poplatek. Při stornování rezervace v době kratší je účtován poplatek ve výši 10% ceny workshopu.
Rezervací na workshop rezervující souhlasí s výše popsanými podmínkami a také se Všeobecnými podmínkami pro užívání Fajne dilny, které jsou zveřejněny na webu www.fajnadilna.cz .

Nutná registrace viz tlačítko “Registrovat” výše