Modelování keramiky

Podrobnosti

  • Sobota | 11. 2. 2023
  • 14:00

Pro všechny zájemce, kteří nepreferují techniku točení na hrnčířském kruhu, ale touží tvořit volně z ruky.
Vyzkoušíme si více technik modelované keramiky jako mačkanou keramiku (misky, hrnky, talířky), vytáčení z ruky (nádoby a plastiky), tvorbu do forem (z plátů, nebo mačkáním), a třeba i stavbu nádob z kuliček. Výrobky stihneme vytvořit v jednom víkendovém dni, potom po výpalu se znovu setkáme pro vyzvednutí hotových výrobků. Délka kurzu 3 hodiny.

Lektor: Lenka Dvořáčková

Cena 900 Kč

Minimální počet účastníků. 3

Maximální: 6

Preferujeme bezhotovostní platbu na základě vystavení faktury, kterou zašleme emailem podle časových možností v nejbližším možném termínu. Ve výjimečných případech lze platit i na místě.

Podmínky rezervace!!!
Workshop je nutné mít zaplacen minimálně 3 dny před uskutečněním (pokud není domluveno jinak). Pokud není tato podmínka splněna, může dojít ke zrušení rezervace a toto uvolněné místo bude nabídnuto dalším.
Storno rezervace ze strany rezervujícího v době delší než 3 dny (včetně) před uskutečněním workshopu není účtován storno poplatek. Při stornování rezervace v době kratší je účtován poplatek ve výši 10% ceny workshopu.
Rezervací na workshop rezervující souhlasí s výše popsanými podmínkami a také se Všeobecnými podmínkami pro užívání Fajne dilny, které jsou zveřejněny na webu www.fajnadilna.cz .

Nutná registrace viz tlačítko “Registrovat” výše