Odpolední kroužek pro děti

Podrobnosti

  • Úterý | 4. 8. 2020
  • 14:00

Fajna dilna si pro Vaše děti připravila další z odpoledních kroužků. Tento je zaměřen na práci s jemnou motorikou. Účastníci koružku si vyzkouší práci jak s ovčí vlnou, keramickou hlínou a fimem, tak drátkování. Jako vždy si účastníci kroužku odnesou z každého setkání výrobek.
Vhodné pro děti ve věku 10 – 13 let.
Lektor:
Gita Dudová

Termín:
4 setkání:
4. 8. 2020 14:00 – 16:00
Keramická okarína (po vyschnutí bude vypáleno a odevzdáno)
11. 8. 2020 14:00 – 16:00
Drátkování
18. 8. 2020 14:00 – 16:00
Hrátky s fimem
25. 8. 2020 14:00 – 16:00
Práce s ovčí vlnou

Maximální počet účastníků: 8 dětí
Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 5 dětí
Cena: 950Kč/os

Preferujeme bezhotovostní platbu na základě vystavení faktury, kterou zašleme emailem podle časových možností v nejbližším možném termínu. Ve výjimečných případech lze platit i na místě.

Podmínky rezervace!!!
Workshop je nutné mít zaplacen minimálně 3 dny před uskutečněním (pokud není domluveno jinak). Pokud není tato podmínka splněna, může dojít ke zrušení rezervace a toto uvolněné místo bude nabídnuto dalším.
Storno rezervace ze strany rezervujícího v době delší než 3 dny (včetně) před uskutečněním workshopu není účtován storno poplatek. Při stornování rezervace v době kratší je účtován poplatek ve výši 10% ceny workshopu.
Rezervací na workshop rezervující souhlasí s výše popsanými podmínkami a také se Všeobecnými podmínkami pro užívání Fajne dilny, které jsou zveřejněny na webu www.fajnadilna.cz .

Nutná registrace viz tlačítko „Registrovat“ výše