Okarína

Podrobnosti

  • Středa | 27. 5. 2020
  • 16:30

Víš, co je to okarína ? Je to prastarý hudební nástroj, na kterém ladili tóny už staří Aztékové a Mayové, ale také v Číně, Japonsku, Mexiku i Evropě za zvuku okaríny lidé zpívali, tančili, veselili se a také s ní uctívali své bohy. Ve světě se tento hudební nástroj vyráběl více způsoby. Typická okarína má uzavřený tvar, náustek a má čtyři až dvanáct otvorů. Vyráběla se především z keramiky, ale také ze dřeva, kovu nebo rohoviny.
K nám si můžeš přijít vyrobit okarínu z keramické hlíny. Vyloudit zvuk z tohoto kouzelného nástroje není úplně jednoduché, ale tobě budou určitě bohové nakloněni a tvá okarína se rozezní.

Termín:
27. 5. 2020 16:30 – 18:00

Lektor:
Gita Dudová

Cena: 450Kč/os

Maximální počet účastníků v kurzu: 7 osob
Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 4 osob

Preferujeme bezhotovostní platbu na základě vystavení faktury, kterou zašleme emailem podle časových možností v nejbližším možném termínu. Ve výjimečných případech lze platit i na místě.

Podmínky rezervace!!!
Workshop je nutné mít zaplacen minimálně 3 dny před uskutečněním (pokud není domluveno jinak). Pokud není tato podmínka splněna, může dojít ke zrušení rezervace a toto uvolněné místo bude nabídnuto dalším.
Storno rezervace ze strany rezervujícího v době delší než 3 dny (včetně) před uskutečněním workshopu není účtován storno poplatek. Při stornování rezervace v době kratší je účtován poplatek ve výši 10% ceny workshopu.
Rezervací na workshop rezervující souhlasí s výše popsanými podmínkami a také se Všeobecnými podmínkami pro užívání Fajne dilny, které jsou zveřejněny na webu www.fajnadilna.cz .

Nutná registrace viz tlačítko „Registrovat“ výše