Výroba létajícího draka

Podrobnosti

  • Pátek | 24. 9. 2021
  • 15:00

Lítá tiše jako pták, vyletěl až do oblak. Z výšky vidí celý svět, dole volá dětí pět….

K podzimním radovánkám patří pouštění draků. Na našem workshopu si takového draka můžete vyrobit společně s rodiči. V cenně workshopu veškerý materiál.

Lektor: Gita Dudová

Cena: 450 Kč

Preferujeme bezhotovostní platbu na základě vystavení faktury, kterou zašleme emailem podle časových možností v nejbližším možném termínu. Ve výjimečných případech lze platit i na místě.

Podmínky rezervace!!!
Workshop je nutné mít zaplacen minimálně 3 dny před uskutečněním (pokud není domluveno jinak). Pokud není tato podmínka splněna, může dojít ke zrušení rezervace a toto uvolněné místo bude nabídnuto dalším.
Storno rezervace ze strany rezervujícího v době delší než 3 dny (včetně) před uskutečněním workshopu není účtován storno poplatek. Při stornování rezervace v době kratší je účtován poplatek ve výši 10% ceny workshopu.
Rezervací na workshop rezervující souhlasí s výše popsanými podmínkami a také se Všeobecnými podmínkami pro užívání Fajne dilny, které jsou zveřejněny na webu www.fajnadilna.cz .

Nutná registrace viz tlačítko “Registrovat” výše