Financování projektu

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,  v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2021. Pro cílovou skupinu je tento program zcela zdarma.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro žáky 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol, jejímž zřizovatelem je město Ostrava a městské obvody. Pro tuto skupinu je projekt přínosem v získání a rozvoji technických a řemeslných dovedností, povědomí a zájmu o učňovské a maturitní obory technického a řemeslného charakteru.  Zároveň, kvůli absenci dílen na mnohých školách, budou tyto workshopy prvním setkáním mnoha žáků s řemeslnou výrobou a rozvojem jejich zručnosti a technického myšlení.

Jak to funguje?

Jedná se o dopolední program v prostorách Fajne dilny. Dochází k realizaci workshopů, které si třídy vyberou z předem připravených a nabízených workshopů.

Každá třída se při příchodu z bezpečnostních, prostorových a technických důvodů rozdělí na menší skupiny po maximálně 8 žácích.  Podle počtu takto vzniklých skupin, absolvují stejný počet předem domluvených workshopů, u kterých se žáci v daných skupinách prostřídají. Každý z nabízených workshopů zabírá zhruba 1 hodinu výuky. Celkový čas strávený ve Fajne dilně je tedy závislý na počtu skupin a workshopů, které tyto skupiny absolvují.

Jako první vždy žáci absolvují bezpečnostní školení ohledně chování ve Fajne dilně a práci s používanými stroji. Pod vedením lektorů jsou žákům ukázány pracovní postupy, které si následně sami vyzkouší. Tím je zdokonalováno jejich technické myšlení, zručnost a povědomí o řemesle jako takovém. Při každém z nabízených workshopů vzniká výrobek, který si podpoření žáci odnesou s sebou domů.

Pro více informací nebo rezervaci pište na dudova@fajnadilna.cz nebo volejte na tel. 775 727 354

Nabízené workshopy

Základy svařování

Při tomto workshopu jsou žákům nejprve krátce vysvětleny různé technologie svařování. Poté jim je předvedeno svařování pulsním invertorem MIG/MAG a jednofázovým invertorem, které jsou součástí vybavení Fajne dilny. Následuje hlavní část workshopu a to přímo svařování žáky cílové skupiny, při kterém si vyzkouší  jak tupé, tak i koutové svary.

Cena za žáka: zdarma

Modelování z hlíny

Při workshopu Modelování z hlíny žáci vyrábí mísy nebo talíře v připravené sádrové formě. Výrobek si následně vyzdobí podle vlastní fantazie. Nejprve si připraví hlínu, na válcové stolici vyválcují pláty, které dají do sádrové formy. Následuje vlastní zdobení vnitřní části mísy pomocí připravených dlátek a rydel. Po vyschnutí budou výrobky 1x vypáleny a předány žákům.

Cena za žáka: zdarma

Šití ekopytlíku

Při workshopu budou žáci seznámení se šicími stroji ve Fajne dilně. Dále si žáci přenesou dané rozměry budoucího pytlíku na látku, kterou podle těchto rozměrů nastříhají. Takto vzniklé části sešijí dohromady. Celý pytlík bude dokončen všitím šňůrky pro utahování.  Samotný ekopytlík je pratelný a znovupoužitelný. Slouží pro nákup různých potravin v obchodech a má za cíl snížit ekologický dopad při používání jednorázových obalů.  

Cena za žáka: zdarma

Výroba stojanu na mobil

Žáci cílové skupiny se naučí převést daný projekt z papírového plánu do skutečnosti. Tento dřevěný výrobek se skládá ze dvou do sebe zapadajících částí. Žáci při tomto workshopu vyměří, narýsují a podle stanoveného pracovního postupu vytvoří do připraveného materiálu drážky. Následuje povrchová úprava smirkováním. Kromě jiného žáci k výrobě budou používat pásovou pilu, dláta, pilníky a hranovou oscilační pásovou brusku.

Cena za žáka: zdarma

Výroba ptačí budky

Při výrobě ptačí budky se žáci seznámí s formátovací pilou. Na té si následně z OSB desek nařežou díly potřebné pro vyhotovení budky samotné. Dále využijí stojanovou vrtačku pro vyvrtání vstupního otvoru budky. Takto připravené díly stlučou dohromady pomocí hřebíků a případné nerovnosti začistí smirkovým papírem.     

Cena za žáka: zdarma

Základy 3D tisku

Na workshopu Základy 3D tisku budou žákům představeny různé technologie 3D tisku a využívané materiály. Následně jim budou všechny technologie ukázány na videích. Fajna dilna disponuje 3D tiskárnami na principu termoplastického vytlačování. Žáci si sami stáhnout 3D model z internetových stránek, přenesou jej do softwaru našich 3D tiskáren. Pomocí různých nastavení zjistí závislost doby tisku na sledovaných parametrech jako je výška vrstvy tisku a množství výplně modelu. Nastavený model žáci následně vytisknou. Vzhledem k časové náročnosti tisku si jako výstup tohoto workshopu žáci odnesou malý přívěšek na klíče, který bude předem vytištěn.  

Cena za žáka: zdarma

Registrace workshopů

Pro registraci tříd cílové skupiny pište na dudova@fajnadilna.cz nebo volejte na 775 727 354