Vedle dílny je parkoviště viz odkaz na mapy.cz https://mapy.cz/s/porufenevuVhodné je si vzít pracovní oblečení, protože budete pracovat a je pravděpodobné, že se ušpiníte.Ano, je to možné, ale člen nese plnou zodpovědnost za případné poškození nářadí nebo výrobních zařízení způsobených použitím nekvalitního, znečištěného nebo jinak nevyhovujícího materiálu.
Ano, je to možné, ale ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Členské smlouvy zákonným zástupcem této osoby.
Členský poplatek můžete hradit v kanceláři spolku (Vítkovická 3366) nebo na základě vystavené faktury. Platba platební kartou je možná také. Na výběr je ze 3 druhů členství. Start a Hobby je určen pro amatérské kutily, liší se počtem hodin vstupu zdarma. Tarif Profesionál je určen především OSVČ, kteří si mohou pro svou práci za určitých podmínek pronajmout dílnu celou.
Veškerý výrobní a spotřební materiál, stejně tak i osobní ochranné pracovní pomůcky zakoupíte na místě, a to přímo v dané dílně. Úhrada za materiál, osobní ochranné pracovní pomůcky, stejně tak i úhrada jednotlivých pracovních hodin se provádí na základě měsíčního vyúčtování a zaslané faktury.
Ano. Pro rezervaci  pracovního místa, které chcete využívat, je nutné si vytvořit on-line rezervaci na webu fajnadilna.cz, kde si rezervujete konkrétní čas a dílnu, kterou chcete využívat. Přes web provádíte i případné zrušení rezervace. Bližší informace a podmínky rezervace najdete ve Všeobecných podmínkách FAJNE DILNY na webu fajnadilna.cz.
Pokud to aktuální podmínky FAJNE DILNY umožní, tak ano. Skladovací kapacity jsou však omezené. Skladování je tak umožněno členům pouze na nezbytně nutnou dobu, a to především v případě technologické – výrobní přestávky jako je např. čekání na naplnění kapacity pro vypalování v keramické peci apod.
Ano, při prvním vstupu dílny musí členové povinně absolvovat úvodní bezpečnostní školení a také zaškolení k obsluze strojních zařízení. Školení probíhá přímo v dílně a je prováděno jednotlivými mistry dílen.