Jak to funguje?

Jedná se o dopolední program v prostorách Fajne Dilny. Dochází k realizaci workshopů, které si třídy vyberou z předem připravených a nabízených workshopů.

Každá třída se při příchodu z bezpečnostních, prostorových a technických důvodů rozdělí na menší skupiny po maximálně 8 žácích.  Podle počtu takto vzniklých skupin absolvují stejný počet předem domluvených workshopů, u kterých se žáci v daných skupinách prostřídají. Každý z nabízených workshopů zabírá zhruba 1 hodinu výuky. Celkový čas strávený ve Fajne Dilně je tedy závislý na počtu skupin a workshopů, které tyto skupiny absolvují.

Jako první vždy žáci absolvují bezpečnostní školení ohledně chování ve Fajne Dilně a práci s používanými stroji. Pod vedením lektorů jsou žákům ukázány pracovní postupy, které si následně sami vyzkouší. Tím je zdokonalováno jejich technické myšlení, zručnost a povědomí o řemesle jako takovém. Při každém z nabízených workshopů vzniká výrobek, který si podpoření žáci odnesou s sebou domů.

Pro více informací volejte na tel. 775 727 354

Pokud jste ze základní školy zřizované městem Ostrava klikněte zde

Nabízené workshopy

Základy svařování

Při tomto workshopu jsou žákům nejprve krátce vysvětleny různé technologie svařování. Poté jim je předvedeno svařování pulsním invertorem MIG/MAG a jednofázovým invertorem, které jsou součástí vybavení Fajne dilny. Následuje hlavní část workshopu a to přímo svařování žáky cílové skupiny, při kterém si vyzkouší  jak tupé, tak i koutové svary.

Cena za žáka: na dotaz

Výroba sešitu s dřevěnou vazbou

Při výrobě sešitu se žáci seznámí s formátovací pilou. Na té si následně z velkoformátové desky nařežou díly potřebné pro vyhotovení sešitu samotného. Pomocí laseru dojde k vypálení motivu přední strany a žáci si nakonec celý sešit spojí dohromady. Součástí bude i kovová spona do pořadače.

Cena na žáka: na dotaz

Šití stonožky

Žáci budou seznámeni se šicími stroji. Během workshopu si nastříhají látku pro tvorbu stonožky, sešijí ji a vycpou. Následně přišijí nožky buď ve formě nastříhané látky, nebo z bavlnek. V konečné fázi dojde k dozdobení žížaly (přišití očí z knoflíků a domalování). Součástí workshopu je i výroba článku stonožky, který bude přišíván ke článkům tříd z ostatních škol, které tento workshop navštíví.

Cena za žáka: na dotaz

Výroba dřevěné krabičky

U tohoto workshopu si žáci vyrobí dřevěnou krabičku s víkem na pantech. Vyzkouší si tedy lepení připravených dřevěných dílů krabičky, do zadní strany si žáci připevní panty, které přitlučou hřebíčky. Nakonec hotovou krabičku přebrousí smirkovým papírem.

Cena na žáka: na dotaz

Základy zámečnictví

Při tomto workshopu jsou lektory představeny různé aktivity v zámečnické dílně. Žáci si tedy  vyzkouší soustružit, tvořit závity pomocí závitníků, brousit a řezat kovové profily.

Cena za žáka: na dotaz

Ušij si svůj polštář

Při workshopu budou žáci seznámeni se šicími stroji ve Fajne dilně. Dále si žáci přenesou dané rozměry budoucího polštáře na látku, kterou podle těchto rozměrů nastříhají. Takto vzniklé části sešijí dohromady. Následně dojde k vycpání polštáře materiálem k tomu určeným a jeho konečném sešití.

Cena žáka: na dotaz

Výroba keramického svícnu

Při tomto workshopu si žáci budou moci vyrobit svícen podle vlastního návrhu. Nejprve si připraví hlínu, kterou vyválcují na pláty na válcové stolici. Těmito pláty vytvoří svícen, který dozdobí pomocí připravených dlátek a rydel podle vlastní fantazie. Po vyschnutí budou výrobky 1x vypáleny a předány žákům.

Cena na žáka: na dotaz

NEBOJME SE ŘEMESEL

Tématický program „NEBOJME SE ŘEMESEL“ je určen pro žáky 7. a 8. tříd základních škol a má pomoci dětem při volbě jejich budoucího povolání. Tříhodinový program je rozdělen na několik úseků, v nichž naši lektoři dětem představí jednotlivá řemesla.

Dětem chceme ukázat, že naučit se řemeslo od základu, umět ho využít a nabízet v běžném životě může být skvělá volba pro  jejich budoucí život, ve které mohou najít smysl, zalíbení a zároveň být velmi platní ve společnosti.

Chceme v nich probudit nadšení  najít svojí vlastní cestu, takže od nás mohou odcházet budoucí nadšení elektrikáři, šikovní zedníci a klempíři, výjimeční sochaři, kreativní návrhářky a švadlenky a další… Ne všichni se musí hnát za maturitním vysvědčením a dalšími tituly. Řemesla mají nezastupitelné místo v životě, pořád je budeme potřebovat a ten, kdo má šikovné ruce a je pracovitý, může být úspěšný. Zkrátka řemeslo má smysl!

Přijďte se podívat a probudit svoje schopnosti, čekáme na Vás.

Cena s DPH 130 Kč na jednoho žáka.

Ukázka řemesel:

Elektrikář

Zedník, obkladač

Malíř, truhlář

Sochař

Zámečník

Svářeč

Švadlena

Soustružník

Klempíř